Dame

Kvinnedrakta i Setesdal har vore bruka i frå slutten av 1700- talet, altså omkring 300 år.

Stakken består av ein understakk, kvitstakken, og ein svartstakk, overstakken. Kvitstakken var til arbeid medan svartstakken tok ein på til fint, og når det vart kaldt. Stakken er laga av klede og vadmål, og plisse bak.

Til fint kan ein ha på seg ei Blåkopte over stakken, til dagleg kan ein nytte Gråkopta som ytterplagg.

Til kyrkje vart Kyrkjetjeld eller Tæpe jamnt bruka.

Bestill her